ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Nr aktu prawnego
108/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Barciany na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXII/445/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok
Nr aktu prawnego
107/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminy Pracy w Urzędzie Gminy w Barcianach
Nr aktu prawnego
46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia indywidualnych postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Barciany w czasie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach
Nr aktu prawnego
105/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2017 Wójta Gminy Barciany z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Wiesławy Kobylińskiej - specjalisty pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia indywidualnych postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Barciany w czasie nieobecności kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Barcianach
Nr aktu prawnego
104/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku
Nr aktu prawnego
103/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 114/2019 Wójta Gminy Barciany z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków dotyczących przyznawania środków z funduszu sołeckiego
Nr aktu prawnego
100/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok
Nr aktu prawnego
100/A/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
102/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji