ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Barciany w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia uzupełniających wyborów członka Gminnej Rady Seniorów w Barcianach
Nr aktu prawnego
8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2023 rok
Nr aktu prawnego
7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania mebli biurowych w celu usprawnienia pracy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Barciany z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Barcianach i jednostkach organizacyjnych Gminy Barciany oraz zasad jej koordynacji
Nr aktu prawnego
26/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia postępowań w sprawach wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Nr aktu prawnego
5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających do Gminnej Rady seniorów w Barcianach, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania
Nr aktu prawnego
4/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora szkoły.
Nr aktu prawnego
3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie sesji Rady w zdalnym trybie obradowania
Nr aktu prawnego
LXII/390/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
LXII/389/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji