ˆ

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych (RODO)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązek informacyjny administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Barciany (adres ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany)
Inspektor ochrony danych:  
Wyznaczono Inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: lub w formie listownej tj. Urząd Gminy Barciany, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany z dopiskiem "IOD”,
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wójta Gminy Barciany - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie przepisów innych ustaw, wskazanych w klauzulach informacyjnych dotyczących załatwiania konkretnych spraw.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z kategorii archiwalnej przewidzianej dla danego rodzaju spraw określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w ramach udzielonej zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie ustawowym jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
Odbiorcy danych: 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne celem realizacji określonej sprawy.
 
Inspektora ochrony danych  - Dorota Brandeburg, e-mail:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Franciszek Kopciuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-06 14:56:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-06 14:57:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23 13:11:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »