ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2023 rok
Nr aktu prawnego
33/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia i upoważnienia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Drogoszach do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora szkoły
Nr aktu prawnego
31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2024 rok
Nr aktu prawnego
28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/401/2023 Rady Gminy Barciany z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
LXXXI/510/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny”
Nr aktu prawnego
LXXXI/509/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo”
Nr aktu prawnego
LXXXI/508/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na 1584N Dr. Woj. Nr 592- Jeżewo- Winda- Jankowice- Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie- Winda- etap II”.
Nr aktu prawnego
LXXXI/507/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXI/506/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barciany w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXXXI/505/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji