ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barciany a Gminą Srokowo na przekazanie przez Gminę Srokowo a przejęcie przez Gminę Barciany zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Barciany do Szkoły Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
Nr aktu prawnego
XLII/270/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLI/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLI/269/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody drzew gatunku dąb szypułkowy Quercus robur w ilości 5 sztuk zlokalizowanych na terenie gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XLI/268/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu ) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barcianach.
Nr aktu prawnego
XLI/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XL/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XL/266/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej Nr 1713N”
Nr aktu prawnego
XXXIX/265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1398N w miejscowości Frączkowo”
Nr aktu prawnego
XXXIX/264/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stanowiska Rady Gminy dot. wniosku mieszkańców Sołectwa Drogosze.
Nr aktu prawnego
XXXIX/263/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji