ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i nabycia.
Nr aktu prawnego
9a/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barciany na 2021r.
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Barciany za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXXVIII/257/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/256/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXVIII/255/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/254/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/247/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
XXXVII/253/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu ) do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr aktu prawnego
XXXVI/252/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/251/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXXVI/250/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji