ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXXIX/262/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/261/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia
Nr aktu prawnego
XXXIX/260/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXXIX/259/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barciany w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/258/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-07-29
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXVII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXVI/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXV/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji