ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Barciany 30306
Dane podstawowe 9413
Statut Gminy 4415
Regulamin organizacyjny 2060
Wykaz stanowisk 7227
Wójt 5813
Skarbnik 7938
Sekretarz 4469
Struktura organizacyjna 2784
Referaty i stanowiska 4108
Referat Organizacyjny 1926
Referat Finansów i Budżetu 1900
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 1995
Samodzielne stanowiska 1974
Referat Gospodarki Mieszkaniowej 238
Kontakt 5339
Organy Gminy 12213
Wójt 5683
Rada Gminy 5440
Przewodnicząca 4972
Skład Rady 5807
Komisje 6004
Plan pracy Rady Gminy 7212
Plan pracy Komisji Rewizyjnej 3657
Plan pracy Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 3472
Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu 3402
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 3951
Sesje Rady Gminy 2275
Struktura Gminy 4470
Młodzieżowa Rady Gminy Barciany 447
Skład 279
Statut 251
Protokoły 116
Uchwały 192
Ogłoszenia 247
Gminna Rada Seniorów w Barcianach 135
Skład 130
Statut 47
Protokoły 46
Uchwały 73
Ogłoszenia 245
Jednostki organizacyjne 10650
Jednostki organizacyjne gminy 3683
Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach 5043
Szkoła Podstawowa w Drogoszach 4896
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Mołtajnach 4739
Szkoła Podstawowa w Windzie 4855
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach 4292
Publiczne Przedszkole Samorządowe wraz oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach 599
Zakłady budżetowe 2341
Jednostki pomocnicze 9116
Służby, Inspekcje, Straże 1785
Zamówienia publiczne 21105
Zamówienia publiczne aktualne 411117
Zamówienia publiczne w toku 260418
Zamówienia publiczne archiwalne 300678
Wyniki zamówień publicznych 31759
Wyniki innych postępowań 223939
Zamówienia do 130 000 zł 43713
Procedury załatwiania spraw 44261
Referaty 28146
Sprawy 36016
Ogłoszenia o naborze 22328
Ogłoszenia aktualne 62315
Ogłoszenia w toku 4559
Wyniki naboru 13212
Akty prawne 985400
Majątek i finanse 16718
Budżet 2023 111
Budżet 2022 843
Budżet 2021 916
Budżet 2020 916
Budżet 2017 2688
Budżet 2014 3797
Budżet 2018 2350
Budżet 2013 5453
Budżet 2015 3282
Budżet 2019 2123
Budżet 2010 3815
Budżet 2016 2645
Budżet 2011 3497
Budżet 2012 4603
Budżet 2007 3627
Budżet 2006 2988
Budżet 2009 2921
Budżet 2008 3877
Wykaz mienia 2943
Sprawozdania 15818
Podatki i opłaty 18864
Podatki i opłaty w roku 2023 96
Podatki i opłaty w roku 2022 949
Podatki i opłaty w roku 2021 1031
Podatki i opłaty w roku 2020 1164
Podatki i opłaty w roku 2019 2092
Podatki i opłaty w roku 2018 3202
Podatki i opłaty w roku 2017 3762
Podatki i opłaty w roku 2016 5822
Podatki i opłaty w roku 2015 3407
Podatki i opłaty w roku 2014 2664
Podatki i opłaty w roku 2013 2603
Podatki i opłaty w roku 2012 4972
Podatki i opłaty w roku 2011 3150
Podatki i opłaty w roku 2010 4479
Podatki i opłaty w roku 2009 4120
Gospodarka odpadami 330
Zezwolenia 5660
Pomoc publiczna 5490
Oświadczenia majątkowe 18242
Oświadczenia majątkowe kadencja 2019-2023 10037
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2019 12481
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 11957
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 6926
Wzory oświadczeń majątkowych 2632
Ochrona środowiska 121591
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5351
Gospodarka odpadami 2073
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1841
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1109
Informacja o azbeście 3508
Decyzje środowiskowe 9285
Decyzje środowiskowe 2021 1696
Decyzje środowiskowe 2020 2714
Decyzje środowiskowe 2019 560
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 6826
Rejestr działalności regulowanej 3768
Rejestr decyzji 1628
Rok 2016 3129
Rok 2015 1737
Psy do adopcji 1043
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 11471
Informacje nieudostępniane 4217
Kontrole 6611
Strategie, raporty, opracowania 26041
Kontrola zarządcza 999
Zarządzenia 798
Plan kontroli zarządczej 197
Rok 2019 898
Rok 2020 152
Rok 2021 212
Rok 2022 63
Sprawozdanie z kontroli zarządczej 203
Rok 2019 392
Rok 2020 179
Rok 2021 8
Rok 2022 224
Plan polowań 1670
Ogłoszenia gminne 415650
Skargi, wnioski, petycje 4417
Interpelacje 64904
Gospodarka nieruchomościami 393996
Informacja publiczna 2762
Zasady dostępu do informacji publicznej 489
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 460
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu 430
Sygnaliści 796
Wybory 6106
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 1486
Wybory Prezydenta RP 2020 1261
Wybory uzupełniające 2019 2688
Wybory uzupełniające 2020 162
Wybory uzupełniające 2020 1701
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1503
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Barciany 2286
Wybory samorządowe 2018 6656
Wybory Parlamentalne 2015 3516
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1597
Parlament Europejski 2014 2600
Wybory Samorządowe 2014 12326
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4123
Wybory Prezydenckie 2015 3597
Referendum ogólnokrajowe 3465
Wybory Prezydenckie 2010 2612
Wybory Samorządowe 2010 5331
Powszechny Spis Rolny 2020 948
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1141
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1351
Zakup węgla 282

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności i koordynator ds. dostępności 2075
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4123
Strona główna 10
Instrukcja korzystania z BIP 3167
Redakcja Biuletunu 3755
Rejestr zmian 588657
Pliki do pobrania 6118
Instrukcja obsługi 2992
Mapa serwisu 3370
Powiaty i gminy 3535
Urząd Marszałkowski 0
O Biuletynie 3489
Strona główna 12796

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 505689
Zamówienia do 130 000 zł 92477
Informacje o naborze 28461
Aktualności 112389
« powrót do poprzedniej strony