ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Barciany 28660
Dane podstawowe 8614
Statut Gminy 3890
Regulamin organizacyjny 1800
Wykaz stanowisk 6350
Wójt 5158
Skarbnik 7078
Sekretarz 3901
Struktura organizacyjna 2501
Referaty i stanowiska 3761
Referat Organizacyjny 1727
Referat Finansów i Budżetu 1702
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 1793
Samodzielne stanowiska 1788
Referat Gospodarki Mieszkaniowej 127
Kontakt 4609
Organy Gminy 11241
Wójt 5124
Rada Gminy 4844
Przewodnicząca 4453
Skład Rady 5150
Komisje 5327
Plan pracy Rady Gminy 4907
Plan pracy Komisji Rewizyjnej 2126
Plan pracy Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 1819
Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu 1906
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 2345
Sesje Rady Gminy 1270
Struktura Gminy 3991
Jednostki organizacyjne 9808
Jednostki organizacyjne gminy 3231
Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach 4303
Szkoła Podstawowa w Drogoszach 4366
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Mołtajnach 4021
Szkoła Podstawowa w Windzie 4280
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach 3786
Publiczne Przedszkole Samorządowe wraz oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach 181
Zakłady budżetowe 2126
Jednostki pomocnicze 7927
Służby, Inspekcje, Straże 1607
Zamówienia publiczne 21070
Zamówienia publiczne aktualne 349512
Zamówienia publiczne w toku 195132
Zamówienia publiczne archiwalne 225828
Wyniki zamówień publicznych 27845
Wyniki innych postępowań 165979
Zamówienia do 130 000 zł 32791
Procedury załatwiania spraw 37204
Referaty 22402
Sprawy 29188
Ogłoszenia o naborze 20598
Ogłoszenia aktualne 53205
Ogłoszenia w toku 4308
Wyniki naboru 9046
Akty prawne 650524
Majątek i finanse 15384
Budżet 2022 168
Budżet 2021 407
Budżet 2020 510
Budżet 2017 2220
Budżet 2014 3283
Budżet 2018 1768
Budżet 2013 4922
Budżet 2015 2786
Budżet 2019 1617
Budżet 2010 3415
Budżet 2016 2187
Budżet 2011 3101
Budżet 2012 4128
Budżet 2007 3221
Budżet 2006 2596
Budżet 2009 2542
Budżet 2008 3428
Wykaz mienia 2492
Sprawozdania 13936
Podatki i opłaty 17293
Podatki i opłaty w roku 2022 380
Podatki i opłaty w roku 2021 534
Podatki i opłaty w roku 2020 754
Podatki i opłaty w roku 2019 1577
Podatki i opłaty w roku 2018 2720
Podatki i opłaty w roku 2017 3374
Podatki i opłaty w roku 2016 5155
Podatki i opłaty w roku 2015 3016
Podatki i opłaty w roku 2014 2308
Podatki i opłaty w roku 2013 2224
Podatki i opłaty w roku 2012 4615
Podatki i opłaty w roku 2011 2773
Podatki i opłaty w roku 2010 4073
Podatki i opłaty w roku 2009 3698
Zezwolenia 5076
Pomoc publiczna 4965
Oświadczenia majątkowe 16984
Oświadczenia majątkowe kadencja 2019-2023 8068
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2019 11738
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 11305
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 6176
Wzory oświadczeń majątkowych 2259
Ochrona środowiska 76140
Warunki wydania decyzji środowiskowych 4770
Gospodarka odpadami 1632
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1203
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 729
Informacja o azbeście 2967
Decyzje środowiskowe 7569
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 5742
Rejestr działalności regulowanej 2587
Rejestr decyzji 1233
Rok 2016 2679
Rok 2015 1368
Psy do adopcji 664
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 10015
Informacje nieudostępniane 3925
Kontrole 5315
Strategie, raporty, opracowania 21930
Kontrola zarządcza 464
Zarządzenia 252
Plan kontroli zarządczej 71
Rok 2019 322
Rok 2020 47
Rok 2021 53
Sprawozdanie z kontroli zarządczej 71
Rok 2019 131
Rok 2020 64
Plan polowań 762
Ogłoszenia gminne 344388
Skargi, wnioski, petycje 3676
Interpelacje 17014
Gospodarka nieruchomościami 304932
Informacja publiczna 2000
Zasady dostępu do informacji publicznej 89
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 77
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu 67
Sygnaliści 172
Wybory 5402
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 1026
Wybory Prezydenta RP 2020 782
Wybory uzupełniające 2019 2102
Wybory uzupełniające 2020 74
Wybory uzupełniające 2020 1216
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 986
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Barciany 1771
Wybory samorządowe 2018 6136
Wybory Parlamentalne 2015 3092
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1097
Parlament Europejski 2014 2245
Wybory Samorządowe 2014 11696
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 3703
Wybory Prezydenckie 2015 3214
Referendum ogólnokrajowe 3083
Wybory Prezydenckie 2010 2277
Wybory Samorządowe 2010 4762
Powszechny Spis Rolny 2020 458
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 535
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 663
Informacje o dostępności 249

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności i koordynator ds. dostępności 820
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3865
Strona główna 10
Instrukcja korzystania z BIP 2910
Redakcja Biuletunu 3470
Rejestr zmian 518315
Pliki do pobrania 5567
Instrukcja obsługi 2724
Mapa serwisu 3090
Powiaty i gminy 3263
Urząd Marszałkowski 0
O Biuletynie 3218
Strona główna 11860

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 432615
Zamówienia do 130 000 zł 77407
Informacje o naborze 26736
Aktualności 109401
« powrót do poprzedniej strony