ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Barciany 31661
Dane podstawowe 10008
Statut Gminy 4869
Regulamin organizacyjny 2414
Wykaz stanowisk 8093
Wójt 6763
Skarbnik 8450
Sekretarz 4964
Struktura organizacyjna 3190
Referaty i stanowiska 4412
Referat Organizacyjny 2124
Referat Finansów i Budżetu 2072
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2165
Samodzielne stanowiska 2141
Referat Gospodarki Mieszkaniowej 337
Kontakt 6158
Organy Gminy 13058
Wójt 6149
Rada Gminy 5878
Przewodnicząca 5375
Skład Rady 6283
Komisje 6514
Plan pracy Rady Gminy 9290
Plan pracy Komisji Rewizyjnej 5210
Plan pracy Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 5123
Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu 4990
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 5513
Sesje Rady Gminy 3010
Struktura Gminy 4899
Młodzieżowa Rady Gminy Barciany 989
Skład 735
Statut 559
Protokoły 724
Uchwały 588
Ogłoszenia 763
Gminna Rada Seniorów w Barcianach 531
Skład 501
Statut 314
Protokoły 1218
Uchwały 420
Ogłoszenia 1719
Plan Pracy 249
Jednostki organizacyjne 11316
Jednostki organizacyjne gminy 4029
Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach 5653
Szkoła Podstawowa w Drogoszach 5368
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Mołtajnach 5262
Szkoła Podstawowa w Windzie 5467
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach 4662
Publiczne Przedszkole Samorządowe wraz oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach 1225
Zakłady budżetowe 2547
Jednostki pomocnicze 10012
Służby, Inspekcje, Straże 1957
Zamówienia publiczne 21145
Zamówienia publiczne aktualne 464435
Zamówienia publiczne w toku 309241
Zamówienia publiczne archiwalne 357238
Wyniki zamówień publicznych 35525
Wyniki innych postępowań 270675
Zamówienia do 130 000 zł 53784
Procedury załatwiania spraw 50060
Referaty 33288
Sprawy 41609
Ogłoszenia o naborze 23923
Ogłoszenia aktualne 71158
Ogłoszenia w toku 4792
Wyniki naboru 17062
Akty prawne 1264566
Majątek i finanse 17716
Budżet 2023 541
Budżet 2022 1363
Budżet 2021 1296
Budżet 2020 1247
Budżet 2017 3053
Budżet 2014 4169
Budżet 2018 2760
Budżet 2013 5838
Budżet 2015 3668
Budżet 2019 2535
Budżet 2010 4133
Budżet 2016 3007
Budżet 2011 3832
Budżet 2012 4972
Budżet 2007 3938
Budżet 2006 3306
Budżet 2009 3226
Budżet 2008 4219
Wykaz mienia 3272
Sprawozdania 17465
Podatki i opłaty 20155
Podatki i opłaty w roku 2023 632
Podatki i opłaty w roku 2022 1418
Podatki i opłaty w roku 2021 1433
Podatki i opłaty w roku 2020 1486
Podatki i opłaty w roku 2019 2396
Podatki i opłaty w roku 2018 3554
Podatki i opłaty w roku 2017 4042
Podatki i opłaty w roku 2016 6269
Podatki i opłaty w roku 2015 3699
Podatki i opłaty w roku 2014 2944
Podatki i opłaty w roku 2013 2902
Podatki i opłaty w roku 2012 5271
Podatki i opłaty w roku 2011 3424
Podatki i opłaty w roku 2010 4778
Podatki i opłaty w roku 2009 4433
Gospodarka odpadami 887
Zezwolenia 6155
Pomoc publiczna 5984
Oświadczenia majątkowe 19436
Oświadczenia majątkowe kadencja 2019-2023 12262
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2019 12955
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 12438
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 7409
Wzory oświadczeń majątkowych 2945
Ochrona środowiska 162461
Warunki wydania decyzji środowiskowych 5832
Gospodarka odpadami 2384
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2192
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1427
Informacja o azbeście 3992
Decyzje środowiskowe 10657
Decyzje środowiskowe 2021 3013
Decyzje środowiskowe 2020 4909
Decyzje środowiskowe 2019 1025
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 7801
Rejestr działalności regulowanej 4658
Rejestr decyzji 1953
Rok 2016 3487
Rok 2015 2028
Psy do adopcji 1395
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12911
Informacje nieudostępniane 4496
Kontrole 8501
Strategie, raporty, opracowania 29587
Kontrola zarządcza 1482
Zarządzenia 1428
Plan kontroli zarządczej 290
Rok 2019 1425
Rok 2020 233
Rok 2021 534
Rok 2022 449
Sprawozdanie z kontroli zarządczej 311
Rok 2019 654
Rok 2020 259
Rok 2021 86
Rok 2022 740
Plan polowań 2620
Ogłoszenia gminne 475040
Skargi, wnioski, petycje 5004
Interpelacje 103535
Gospodarka nieruchomościami 475333
Informacja publiczna 3355
Zasady dostępu do informacji publicznej 772
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 828
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu 727
Działalność lobbingowa 837
Sygnaliści 1293
Wybory 6834
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum Ogólnokrajowe 568
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 1895
Wybory Prezydenta RP 2020 1644
Wybory uzupełniające 2019 3186
Wybory uzupełniające 2020 250
Wybory uzupełniające 2020 2063
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1925
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Barciany 2674
Wybory samorządowe 2018 7089
Wybory Parlamentalne 2015 3860
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2005
Parlament Europejski 2014 2914
Wybory Samorządowe 2014 12756
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4459
Wybory Prezydenckie 2015 3892
Referendum ogólnokrajowe 3767
Wybory Prezydenckie 2010 2878
Wybory Samorządowe 2010 5737
Powszechny Spis Rolny 2020 1374
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1669
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1947
Zakup węgla 694

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności i koordynator ds. dostępności 3100
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4392
Strona główna 10
Instrukcja korzystania z BIP 3418
Redakcja Biuletunu 4014
Rejestr zmian 644588
Pliki do pobrania 6683
Instrukcja obsługi 3239
Mapa serwisu 3627
Powiaty i gminy 3816
Urząd Marszałkowski 0
O Biuletynie 3729
Strona główna 13571

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 566489
Zamówienia do 130 000 zł 104291
Informacje o naborze 29979
Aktualności 115103
« powrót do poprzedniej strony