ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXVI/249/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do odprowadzonych ścieków.
Nr aktu prawnego
XXXVI/248/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
XXXVI/247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIV/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/246/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXXV/245/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XXXV/244/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXXV/243/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji