ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr aktu prawnego
112/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 . wyborach na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
109/A/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
111/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
LXXII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
LXXI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Stanowiska dot. reparacji odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec
Nr aktu prawnego
LXXIII/450/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy Barciany na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXIII/449/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2023 - 2037
Nr aktu prawnego
LXXIII/448/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Barciany w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Nr aktu prawnego
LXXIII/447/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
Nr aktu prawnego
LXXIII/446/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji