ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
Nr aktu prawnego
42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
41/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian Zarządzenia Nr 132/2020 Wójta Gminy Barciany z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz stawek czynszu za wynajem lokali i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
38/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego budżetu Gminy Barciany na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
37/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych.
Nr aktu prawnego
36/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 09 czerwca 2021r.
Nr aktu prawnego
35/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie Instrukcji Kasowej i obrotu drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
33/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji