ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Barciany za II kwartał 2021r.
Nr aktu prawnego
52/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 26 lipca 2021r.
Nr aktu prawnego
51/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Drogoszach i dyrektora Szkoły Podstawowej w Windzie.
Nr aktu prawnego
50/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
49/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach.
Nr aktu prawnego
48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drogoszach.
Nr aktu prawnego
47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Barcianach.
Nr aktu prawnego
46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych - zaangażowanie wydatków budżetowych.
Nr aktu prawnego
45/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach.
Nr aktu prawnego
44/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022r. przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.
Nr aktu prawnego
43/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji