ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Barciany na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
32/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
31/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikające z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Nr aktu prawnego
29/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barciany na 2021r.
Nr aktu prawnego
28/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzace działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
27/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Barcianach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Nr aktu prawnego
26/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Nr aktu prawnego
25/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych
Nr aktu prawnego
24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zasad obniżenia czynszu dzierżawnego lub zastosowanie miesięcznego czynszu w wysokości 1,00 zł za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Nr aktu prawnego
23/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji