ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 25/43, 15/40, 25/28 obręb ewidencyjny 0010 Drogosze, gm. Barciany, powiat kętrzyński. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:29:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Czaczek. Administrator Systemu
15:28:28 Edycja elementu informacja Obwieszczenie zawiadomienie spadkobierców/właścicieli działki nr 22, 26, 31, 34, 45,28, 46 obręb Czaczek, Gmina Barciany że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Czaczek. Administrator Systemu
15:27:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadomienie spadkobierców/właścicieli działki nr 22, 26, 31, 34, 45,28, 46 obręb Czaczek, Gmina Barciany że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity, gmina Barciany. Administrator Systemu
15:21:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie zawiadomienie spadkobierców/właścicieli działki nr 11/3, 11/7 i 11/4 obręb Kolwiny, Gmina Barciany że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kolwiny. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-09-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:22:42 Edycja elementu informacja Transmisję Sesji Rady Gminy Barciany kadencja 2018-2023 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:39:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kolwiny. Administrator Systemu
07:42:56 Edycja elementu informacja Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum Ogólnokrajowe - 15 października 2023 r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:31:04 Edycja elementu informacja Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum Ogólnokrajowe - 15 października 2023 r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-09-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:02:19 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości: Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity gmina Barciany. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony