Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Uchwale Nr LXXVI/459/2023 Rady Gminy Barciany w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/314/2022 Rady Gminy Barciany w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcianach oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
LXXVI/469/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy Barciany na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXVI/468/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barciany na lata 2023 – 2037
Nr aktu prawnego
LXXVI/467/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania Gminy Barciany przy realizacji projektów strategicznych ujętych w projekcie Porozumieniu Terytorialnego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza
Nr aktu prawnego
LXXVI/466/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
LXXVI/465/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXVI/464/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXVI/463/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
Nr aktu prawnego
LXXVI/462/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/328/2022 Rady Gminy Barciany w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
LXXVI/461/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/314/ 2022 Rady Gminy Barciany w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcianach oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
LXXVI/460/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji