ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XLII/277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/264/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1398N w miejscowości Frączkowo”
Nr aktu prawnego
XLII/276/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/265/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Mołtajny na drodze powiatowej Nr 1713N”
Nr aktu prawnego
XLII/275/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLII/274/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XLII/273/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XLII/272/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Barciany a Gminą Korsze na przekazanie przez Gminę Korsze a przejęcie przez Gminę Barciany zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z miejscowości Barciany do Szkoły Niepublicznego Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku
Nr aktu prawnego
XLII/271/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji