Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy Barciany 33037
Dane podstawowe 10508
Statut Gminy 5189
Regulamin organizacyjny 2702
Wykaz stanowisk 8799
Wójt 7558
Skarbnik 8871
Sekretarz 5274
Struktura organizacyjna 3513
Referaty i stanowiska 4669
Referat Organizacyjny 2254
Referat Finansów i Budżetu 2185
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2287
Samodzielne stanowiska 2264
Referat Gospodarki Mieszkaniowej 446
Kontakt 6812
Organy Gminy 13847
Wójt 6524
Rada Gminy 6213
Przewodnicząca 5680
Skład Rady 6751
Komisje 6887
Plan pracy Rady Gminy 10844
Plan pracy Komisji Rewizyjnej 6392
Plan pracy Komisji Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 6334
Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu 6173
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych 6812
Sesje Rady Gminy 3913
Struktura Gminy 5180
Młodzieżowa Rady Gminy Barciany 1559
Skład 1176
Statut 795
Protokoły 1157
Uchwały 896
Ogłoszenia 1151
Gminna Rada Seniorów w Barcianach 1117
Skład 847
Statut 690
Protokoły 2712
Uchwały 704
Ogłoszenia 3013
Plan Pracy 616
Jednostki organizacyjne 12063
Jednostki organizacyjne gminy 4305
Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach 6266
Szkoła Podstawowa w Drogoszach 5849
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Mołtajnach 5735
Szkoła Podstawowa w Windzie 5980
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach 4968
Publiczne Przedszkole Samorządowe wraz oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach 1732
Zakłady budżetowe 2674
Jednostki pomocnicze 10628
Służby, Inspekcje, Straże 2086
Zamówienia publiczne 21161
Zamówienia publiczne aktualne 508386
Zamówienia publiczne w toku 348779
Zamówienia publiczne archiwalne 403952
Wyniki zamówień publicznych 38443
Wyniki innych postępowań 311628
Zamówienia do 130 000 zł 61790
Procedury załatwiania spraw 54076
Referaty 36595
Sprawy 45518
Ogłoszenia o naborze 24951
Ogłoszenia aktualne 77525
Ogłoszenia w toku 4903
Wyniki naboru 19536
Akty prawne 1499392
Majątek i finanse 18803
Projekt budżetu na 2024 rok 597
Budżet 2023 928
Budżet 2022 1674
Budżet 2021 1568
Budżet 2020 1493
Budżet 2017 3328
Budżet 2014 4430
Budżet 2018 3050
Budżet 2013 6181
Budżet 2015 3928
Budżet 2019 2847
Budżet 2010 4396
Budżet 2016 3260
Budżet 2011 4106
Budżet 2012 5276
Budżet 2007 4194
Budżet 2006 3550
Budżet 2009 3487
Budżet 2008 4599
Wykaz mienia 3510
Sprawozdania 18652
Podatki i opłaty 21436
Podatki i opłaty w roku 2024 519
Podatki i opłaty w roku 2023 1088
Podatki i opłaty w roku 2022 1750
Podatki i opłaty w roku 2021 1759
Podatki i opłaty w roku 2020 1750
Podatki i opłaty w roku 2019 2664
Podatki i opłaty w roku 2018 3828
Podatki i opłaty w roku 2017 4282
Podatki i opłaty w roku 2016 6604
Podatki i opłaty w roku 2015 3933
Podatki i opłaty w roku 2014 3212
Podatki i opłaty w roku 2013 3145
Podatki i opłaty w roku 2012 5489
Podatki i opłaty w roku 2011 3672
Podatki i opłaty w roku 2010 5026
Podatki i opłaty w roku 2009 4795
Gospodarka odpadami 1559
Zezwolenia 6659
Pomoc publiczna 6494
Oświadczenia majątkowe 20790
Oświadczenia majątkowe kadencja 2019-2023 14691
Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2019 13431
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010-2014 12789
Oświadczenia majątkowe kadencja 2006-2010 7837
Wzory oświadczeń majątkowych 3196
Ochrona środowiska 200967
Warunki wydania decyzji środowiskowych 6249
Gospodarka odpadami 2722
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2478
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1671
Informacja o azbeście 4357
Decyzje środowiskowe 11812
Decyzje środowiskowe 2021 3942
Decyzje środowiskowe 2020 6579
Decyzje środowiskowe 2019 1365
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 8530
Rejestr działalności regulowanej 5385
Rejestr decyzji 2239
Rok 2016 3758
Rok 2015 2327
Psy do adopcji 1684
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 14188
Informacje nieudostępniane 4933
Kontrole 10169
Strategie, raporty, opracowania 32438
Kontrola zarządcza 2024
Zarządzenia 1877
Plan kontroli zarządczej 362
Rok 2019 1774
Rok 2020 285
Rok 2021 763
Rok 2022 703
Sprawozdanie z kontroli zarządczej 407
Rok 2019 838
Rok 2020 320
Rok 2021 141
Rok 2022 1057
Plan polowań 3693
Ogłoszenia gminne 522220
Skargi, wnioski, petycje 5654
Skargi 66
Wnioski 71
Petycje 407
Interpelacje 138303
Gospodarka nieruchomościami 541301
Informacja publiczna 3976
Zasady dostępu do informacji publicznej 1011
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1086
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu 975
Działalność lobbingowa 1482
Sygnaliści 1904
Wybory 8109
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 60
Wybory Samorządowe 2024 3654
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Referendum Ogólnokrajowe 1524
Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 2222
Wybory Prezydenta RP 2020 1977
Wybory uzupełniające 2019 3628
Wybory uzupełniające 2020 308
Wybory uzupełniające 2020 2368
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2221
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Barciany 2993
Wybory samorządowe 2018 7677
Wybory Parlamentalne 2015 4196
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 2316
Parlament Europejski 2014 3152
Wybory Samorządowe 2014 13124
Wybory do Sejmu i Senatu 2011 4735
Wybory Prezydenckie 2015 4137
Referendum ogólnokrajowe 4019
Wybory Prezydenckie 2010 3097
Wybory Samorządowe 2010 6092
Powszechny Spis Rolny 2020 1891
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 2231
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 2596
Zakup węgla 1164

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności i koordynator ds. dostępności 3995
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4941
Strona główna 10
Instrukcja korzystania z BIP 3764
Redakcja Biuletunu 4398
Rejestr zmian 695596
Pliki do pobrania 7140
Instrukcja obsługi 3613
Mapa serwisu 4014
Powiaty i gminy 4171
Urząd Marszałkowski 0
O Biuletynie 4146
Strona główna 14308

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 614665
Zamówienia do 130 000 zł 112563
Informacje o naborze 31085
Aktualności 117313