ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sekretarz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sekretarz Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Anna Tereszko
tel. 089 753 10 03, wew. 33
e-mail:

<e-mail>


Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
 • organizowanie współdziałania z osiedlami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
 • adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
 • przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta,
 • gospodarka etatami oraz funduszem płac,
 • wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
 • utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
 • warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
 • świadczeń socjalnych,
 • podwyższania kwalifikacji zawodowych.
 • opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi),
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
 • wykonywanie innych poleceń Wójta.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Franciszek Kopciuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-25 08:45:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-25 13:04:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-30 12:42:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »