ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Dowód osobisty dla osoby małoletniej

Dowody osobiste

Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Ewidencja ludności

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Referat Organizacyjny

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydanie poświadczenia zameldowania

Ewidencja ludności

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zgubieniu dowodu osobistego

Dowody osobiste

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy

Ewidencja ludności

Wymeldowanie z pobytu stałego

Ewidencja ludności

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Ewidencja ludności

Wymiana dowodu osobistego, pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat

Dowody osobiste

Wymiar podatku leśnego od osób fizycznych

Referat Finansów i Budżetu

Wymiar podatku leśnego od osób prawnych

Referat Finansów i Budżetu

Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Referat Finansów i Budżetu

Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych

Referat Finansów i Budżetu

Wymiar podatku od środków transportowych

Referat Finansów i Budżetu

Wymiar podatku rolnego od osób fizycznych

Referat Finansów i Budżetu

Wymiar podatku rolnego od osób prawnych

Referat Finansów i Budżetu

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały

Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały w drodze decyzji administracyjnej

Ewidencja ludności

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości

Referat Finansów i Budżetu

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Referat Organizacyjny

Zmiany we wpisie ewidencji działalności gospodarczej (zawieszenie, wznowienie, zaprzestanie)

Referat Organizacyjny