ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wójt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Marta Kamińska

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 j.t.

     
Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
 1)  przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  2)  określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3)  gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4)  wykonywanie budżetu,
  5)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  6)  (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Art. 32. (skreślony).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Franciszek Kopciuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-26 10:52:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Rorat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-26 10:53:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Rorat
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-11 08:55:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »