ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy Barciany na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXX/501/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2024 - 2037
Nr aktu prawnego
LXXX/500/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także określenia szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich i sposobu rozliczania wykonywania takich usług oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXX/499/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położnych na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
LXXX/498/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Barciany w 2024 roku
Nr aktu prawnego
19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
Nr aktu prawnego
15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
Nr aktu prawnego
13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 13 luty 2024 r.
Nr aktu prawnego
12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
Nr aktu prawnego
11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2024 rok
Nr aktu prawnego
9/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji