Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2024-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Barciany na 2024 rok
Nr aktu prawnego
28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/401/2023 Rady Gminy Barciany z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
LXXXI/510/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny”
Nr aktu prawnego
LXXXI/509/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo”
Nr aktu prawnego
LXXXI/508/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na 1584N Dr. Woj. Nr 592- Jeżewo- Winda- Jankowice- Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie- Winda- etap II”.
Nr aktu prawnego
LXXXI/507/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXI/506/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barciany w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXXXI/505/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
LXXX/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-02-22
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
LXXIX/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji