ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2311
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/131/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2312
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów za ochronne na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/130/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2313
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/129/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2314
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na lata 2009-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXX/128/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2315
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXX/127/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2316
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX/126/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2317
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/125/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2318
Data podjęcia
2009-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia: dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego
Nr aktu prawnego
XXVIII/123/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2319
Data podjęcia
2009-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/124/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2320
Data podjęcia
2009-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XXVIII/122/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji