ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2321
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/117/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2322
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/75/2008 Rady Gminy Barciany z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Barcja" i wyznaczenia przedstawiciela do prac w stowarzyszeniu.
Nr aktu prawnego
XXV/116/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2323
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Nr aktu prawnego
XXV/115/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2324
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barciany.
Nr aktu prawnego
XXV/114/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2325
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek
Nr aktu prawnego
XXV/113/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2326
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXV/112/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2327
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2009".
Nr aktu prawnego
XXV/111/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2328
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą modernizacja drogi powiatowej Barciany - Srokowo oznaczoną w ewidencji dróg pod nr 1725N w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Nr aktu prawnego
XXIV/110/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2329
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Nr aktu prawnego
XXIV/109/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2330
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia: dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego
Nr aktu prawnego
XXIV/108/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji