ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2341
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od skarbu państwa
Nr aktu prawnego
XIV/64/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2342
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/42/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 18 października 2007 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany.
Nr aktu prawnego
XIV/63/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2343
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Nr aktu prawnego
XIV/62/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2344
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach.
Nr aktu prawnego
XIV/61/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2345
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie woli przystąpienia do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
XIV/60/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2346
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/59/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2347
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Statucie Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XIV/58/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2348
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym.
Nr aktu prawnego
XIV/57/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2349
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektów Rozporządzeń Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
Nr aktu prawnego
XIV/56/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2350
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany na rok 2008, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, dodatku mieszkaniowego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego.
Nr aktu prawnego
XIV/55/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji