ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2301
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany na rok 2008, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, dodatku mieszkaniowego, dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego.
Nr aktu prawnego
XIV/55/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2302
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Drogosze na lata 2007-2012
Nr aktu prawnego
XIV/54/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2303
Data podjęcia
2007-12-12
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XIX/53/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2304
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Barciany do podpisania porozumienia z Partnerami konsorcjum powołanego do realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach (CKNONW)"
Nr aktu prawnego
XIII/52/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2305
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach
Nr aktu prawnego
XIII/51/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2306
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w drodze komunalizacji.
Nr aktu prawnego
XIII/50/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2307
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Nr aktu prawnego
XIII/49/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2308
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Nr aktu prawnego
XIII/48/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2309
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIII/47/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2310
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Nr aktu prawnego
XIII/46/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji