ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2301
Data podjęcia
2010-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XLII/177/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2302
Data podjęcia
2010-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn
Nr aktu prawnego
XLII/176/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2303
Data podjęcia
2010-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Barciany
Nr aktu prawnego
XLII/175/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2304
Data podjęcia
2010-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/215/2002 Rady Gminy Barciany z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Barciany na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XLI/174/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2305
Data podjęcia
2010-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r.
Nr aktu prawnego
XLI/173/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2306
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XL/172/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2307
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mołtajny na lata 2010-2016
Nr aktu prawnego
XL/171/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2308
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
Nr aktu prawnego
XL/170/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2309
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Gimnazjum Publicznego w Windzie
Nr aktu prawnego
XL/169/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2310
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Gimnazjum Publicznego w Mołtajnach
Nr aktu prawnego
XL/168/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji