ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2271
Data podjęcia
2008-05-20
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Nr aktu prawnego
XIX/85/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2272
Data podjęcia
2008-05-20
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XIX/84/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2273
Data podjęcia
2008-05-20
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/57/2007 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym
Nr aktu prawnego
XIX/83/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2274
Data podjęcia
2008-05-20
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XIX/82/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2275
Data podjęcia
2008-05-20
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XIX/81/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2276
Data podjęcia
2008-05-20
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Barcianach
Nr aktu prawnego
XIX/80/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2277
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/79/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2278
Data podjęcia
2008-03-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Nr aktu prawnego
XVII/78/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2279
Data podjęcia
2008-03-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barciany, a także warunków i sposobu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
XVII/77/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2280
Data podjęcia
2008-03-28
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Barciany z Celowego Związku Gmin „Eko-Bart" z siedziba w Bartoszycach
Nr aktu prawnego
XVII/76/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji