Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2301
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Nr aktu prawnego
XXIII/104/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2302
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIII/103/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2303
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXIII/102/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2304
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Nr aktu prawnego
XIII/101/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2305
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach
Nr aktu prawnego
XXIII/100/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2306
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.
Nr aktu prawnego
XXIII/99/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2307
Data podjęcia
2008-11-07
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „BARCJA"
Nr aktu prawnego
XXIII/98/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2308
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXII/97/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2309
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barciany.
Nr aktu prawnego
XXII/96/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2310
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektów Rozporządzeń Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Oświn oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber
Nr aktu prawnego
XXII/95/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji