Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2291
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barciany.
Nr aktu prawnego
XXV/114/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2292
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek
Nr aktu prawnego
XXV/113/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2293
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXV/112/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2294
Data podjęcia
2008-12-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2009".
Nr aktu prawnego
XXV/111/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2295
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą modernizacja drogi powiatowej Barciany - Srokowo oznaczoną w ewidencji dróg pod nr 1725N w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Nr aktu prawnego
XXIV/110/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2296
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Nr aktu prawnego
XXIV/109/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2297
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barciany na rok 2009 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia: dodatku za wysługę lat oraz dodatku wiejskiego
Nr aktu prawnego
XXIV/108/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2298
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXIV/107/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2299
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mające siedzibę na terenie Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XXIV/106/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2300
Data podjęcia
2008-11-21
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Barciany oraz o dopłacie do 1m3 ścieków.
Nr aktu prawnego
XXIV/105/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji