Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2321
Data podjęcia
2009-08-05
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXII/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2322
Data podjęcia
2009-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/145/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2323
Data podjęcia
2009-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Barciany, położonej w Bobrowie i oznaczonej numerem geodezyjnym 212
Nr aktu prawnego
XXXIII/144/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2324
Data podjęcia
2009-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barciany na lata 2009-2015
Nr aktu prawnego
XXXIII/143/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2325
Data podjęcia
2009-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/142/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2326
Data podjęcia
2009-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy oraz przyjęcia regulaminu udostępnienia boisk
Nr aktu prawnego
XXXII/141/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2327
Data podjęcia
2009-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Barciany do podpisania porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.
Nr aktu prawnego
XXXII/140/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2328
Data podjęcia
2009-08-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1711 N Aptynty - Asuny - Święty Kamień - Wilczyny - Srokowo -droga woj. Nr 650 na odcinku w miejscowości Mołtajny od km 3 + 090 do km 4 + 440"
Nr aktu prawnego
XXXII/139/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2329
Data podjęcia
2009-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/138/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2330
Data podjęcia
2009-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Nr aktu prawnego
XXXI/137/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji