ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na sprzedaż alkoholuDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Szczegóły informacji

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wydział: Referat Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2009-11-03 09:56:24

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Emilia Aneta Żelichowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Barcianach, I piętro, pokój Nr 3

Telefon kontaktowy

089 7531003 wew. 34

Adres e-mail

emilia@barciany.pl

Sposób załatwienia

Wniosek, który powinien zawierać:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia
 • oznaczenie przedsiębiorcy
 • numer w rejestrze przedsiębiorcy lub ewidencji działalności gospodarczej
 • adres punktu sprzedaży, punktu składowania napojów alkoholowych
Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkohol.
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Barcianach, I piętro, pokój Nr 3

Wymagane Dokumenty

Wniosek, który powinien zawierać:
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia
 • oznaczenie przedsiębiorcy
 • numer w rejestrze przedsiębiorcy lub ewidencji działalności gospodarczej
 • adres punktu sprzedaży, punktu składowania napojów alkoholowych
Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkohol.
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku wynoszą:
1) A- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) B- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) C- 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata, o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
W roku nabycia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  1) 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  2) 37.500 zł dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  3) 77.000 zł dla napojów powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 
Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.
Obowiązek składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za poprzedni rok kalendarzowy, dotyczy wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Termin składania oświadczeń upływa z dniem 31 stycznia danego roku.
Opłata wnoszona jest do kasy Urzędu Gminy w Barcianach lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Reszlu Oddział w Barcianach  40885110212003000001850002 (z zapisem: opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wymienić rodzaj zezwolenia).
Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł w kasie Urzędu Gminy lub na jego konto.

Tryb odwoławczy

Od decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Barciany.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zmianami),

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Aneta Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-03 09:55:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Franciszek Kopciuch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-03 09:56:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Franciszek Kopciuch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19 12:43:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony