Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2271
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.
Nr aktu prawnego
XXX/134/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2272
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży sołtysom z terenu Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/133/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2273
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/132/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2274
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/131/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2275
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie uznania lasów za ochronne na terenie Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/130/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2276
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany
Nr aktu prawnego
XXX/129/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2277
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na lata 2009-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXX/128/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2278
Data podjęcia
2009-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XXX/127/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2279
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX/126/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2280
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/125/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji