ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1701
Data podjęcia
2010-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dodatkowych dni wolnych w Urzędzie Gminy Barciany w roku 2010
Nr aktu prawnego
1/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1702
Data podjęcia
2010-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulic: Szkolnej, Młynowej, Plac Wolności w Barcianach”.
Nr aktu prawnego
XLV/188/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1703
Data podjęcia
2010-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XLV/187/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1704
Data podjęcia
2010-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: współfinansowania wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 1713 N Mołtajny - Barciany o długości 9,115km w ramach „programu ENPI współpracy transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013”
Nr aktu prawnego
XLV/186/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1705
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XLVI/190/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1706
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „BARCJA”
Nr aktu prawnego
XLVI/189/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1707
Data podjęcia
2010-09-10
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLV/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1708
Data podjęcia
2010-08-12
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLIV/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1709
Data podjęcia
2010-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XLIV/185/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1710
Data podjęcia
2010-08-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Nr aktu prawnego
XLIV/184/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji