ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1711
Data podjęcia
2010-06-17
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLIII/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1712
Data podjęcia
2010-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XLIII/182/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1713
Data podjęcia
2010-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
XLIII/181/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1714
Data podjęcia
2010-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Barciany.
Nr aktu prawnego
XLIII/180/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1715
Data podjęcia
2010-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mołtajnach
Nr aktu prawnego
XLIII/179/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1716
Data podjęcia
2010-05-20
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLII/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1717
Data podjęcia
2010-04-30
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLI/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1718
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XL/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1719
Data podjęcia
2010-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XLII/178/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1720
Data podjęcia
2010-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Mały Archimedes” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr aktu prawnego
XLII/177/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji