ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1731
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XL/167/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1732
Data podjęcia
2010-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIX/166/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1733
Data podjęcia
2010-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na rok 2010
Nr aktu prawnego
XXXVIII/165/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1734
Data podjęcia
2010-03-17
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIX/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1735
Data podjęcia
2010-01-26
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1736
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/162/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1737
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na rok 2010
Nr aktu prawnego
XXXVI/161/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1738
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
Nr aktu prawnego
XXXVI/160/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1739
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Barciany na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/159/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 1740
Data podjęcia
2009-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Barciany na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/158/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji