Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2251
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXV/151/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2252
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXXV/150/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2253
Data podjęcia
2009-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXXV/149/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2254
Data podjęcia
2009-10-28
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIV/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2255
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barciany
Nr aktu prawnego
XXXIV/148/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2256
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/147/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2257
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia środków z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowy zwrot wydatków poniesionych na zainstalowanie indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
XXXIV/146/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2258
Data podjęcia
2009-09-16
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2259
Data podjęcia
2009-08-05
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXXII/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2260
Data podjęcia
2009-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/145/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji