ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2431
Data podjęcia
2006-12-05
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
II/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2432
Data podjęcia
2006-11-27
Grupa tematyczna
Protokoły Sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół Sesji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2433
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach.
Nr aktu prawnego
X/36/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2434
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barciany oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony oraz lokalu socjalnego.
Nr aktu prawnego
X/35/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2435
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Nr aktu prawnego
X/34/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2436
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości
Nr aktu prawnego
X/33/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2437
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
X/32/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2438
Data podjęcia
2007-06-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Ogródki na lata 2007 – 2013
Nr aktu prawnego
X/31/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2439
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży sołtysom z terenu Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
IX/30/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2440
Data podjęcia
2007-04-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r.
Nr aktu prawnego
IX/29/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji