ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2471
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie przez Gminny Ludowy Klub Sportowy Jurand w Barcianach z herbu gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
VIII/25/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2472
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie: „Programu współpracy na rok 2007 Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.”
Nr aktu prawnego
VIII/24/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2473
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Nr aktu prawnego
VIII/23/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2474
Data podjęcia
2007-03-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barciany
Nr aktu prawnego
VIII/22/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2475
Data podjęcia
2007-02-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Związku Gmin „Barcja”
Nr aktu prawnego
VI/21/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2476
Data podjęcia
2007-02-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu gospodarczego na lata 2008-2009
Nr aktu prawnego
VI/20/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2477
Data podjęcia
2007-02-15
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2007 r.
Nr aktu prawnego
VI/19/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2478
Data podjęcia
2007-01-09
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.
Nr aktu prawnego
V/18/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2479
Data podjęcia
2007-01-09
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Barciany na rok 2007.
Nr aktu prawnego
V/17/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2480
Data podjęcia
2007-01-09
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługującym radnym.
Nr aktu prawnego
V/16/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji