Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

III/14/2006

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III/2006

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2006-12-21

Data podjęcia/podpisania: 2006-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z poźń. zmian./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.)

Treść:

U C H W A Ł A NR III/14/2006
Rady Gminy Barciany
z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z poźń. zmian./ oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
1/ Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 32.045,74( zał. Nr 1)
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
1/ Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 198.981,74 zł ( zał. Nr 2)
w tym:
- zadania zlecone o kwotę – 3.400,00 zł (zał.Nr 3)
2/ Zmniejsza się plan wydatków o kwotę –433.145,00. ( zał. Nr 2)
w tym:
- zadania zlecone o kwotę – 3.400,00 zł (zał. Nr 3)
Po wyżej dokonanych zmianach plan wydatków na realizację zadań zleconych wynosi
    • 3.690.570,08 zł (zał. Nr3).
§ 3.Wydatki inwestycyjne na 2006r. po zmianach wynoszą 4.641.700,62 zł (zał. Nr 4).
Wydatki na wieloletni program inwestycyjny w latach 2006-2008 wynoszą 8.573.557,62 zł,
w tym w latach :2006 rok – 4.641.700,62, 2007 rok – 2.506.857,00 zł, 2008 rok –
1.425.000,00 zł.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:
  1. dochody – 17.921.713,00
  2. wydatki – 19.577.196,25
Deficyt wynosi.. 1.655.483,25
Źródłem pokrycia są kredyty inwestycyjne i na spłatę planowanego deficytu
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-25 08:56:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-25 08:56:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-25 10:56:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
568 raz(y)