Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXI/90/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI/2008

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2008-08-28

Data podjęcia/podpisania: 2008-08-28

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

Uchwała Nr XXI/90/2008

Rady Gminy Barciany
z dnia 28 sierpnia 2008r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
 1. Przyjmuje się do realizacji wniosek projektu systemowego z Programu Operacyjnego
  Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie
  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 2. Realizatorem programu ustanawia się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Barcianach.
 3. Projekt na poziomie 10% jego wartości będzie finansowany ze środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-05 09:42:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-05 10:11:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-05 12:11:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
413 raz(y)