Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XX/87/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XX/2008

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2008-06-25

Data podjęcia/podpisania: 2008-06-25

Tytuł aktu:

w sprawie przystąpienia Gminy Barciany do porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim, dotyczącego realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej 171 IN w miejscowości Mołtajny gmina Barciany, powiat Kętrzyński"

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmian.)

Treść:

Uchwała Nr XX/87/2008
Rady Gminy Barciany
z dnia 25 czerwca 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Barciany do porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim, dotyczącego realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej 171 IN w miejscowości Mołtajny gmina Barciany, powiat Kętrzyński"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmian.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§1.
Mając na uwadze zaspokajanie zbiorowych potrzeb oraz bezpieczeństwo mieszkańców, Rada Gminy Barciany wyraża wolę przystąpienia do realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej 171 IN w miejscowości Mołtajny gmina Barciany, powiat Kętrzyński" oraz wydzielenia na ten cel środków finansowych zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w §3.
§2.
Upoważnia się Wójta Gminy Barciany do podpisania stosownego porozumienia z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego.
§3.
Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-05 09:27:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-05 09:28:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-05 11:28:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
412 raz(y)