ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/43/2007Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/43/2007

Szczegóły informacji

XIII/43/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2007-11-15

Data podjęcia/podpisania: 2007-11-15

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz.l806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17,poz.l28) , art. 5 ust.l,ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm. )

Treść:

Uchwała Nr XIII/43/2007
Rady Gminy Barciany
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz.l806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17,poz.l28) , art. 5 ust.l,ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy: 1/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,52 zł, 2/ od budynków lub części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1
m2 powierzchni użytkowej - 16,80 zł, 3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,86 zł, 4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł, 5/ od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 4,05 zł, 6/ od budowli - 2% ich wartości, II od 1 m2 powierzchni gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł,
b/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,23 zł, 8/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 3,74 zł,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 11/12/2006 Rady Gminy w Barcianach z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-01 09:49:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-01 09:51:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-01 13:48:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony