ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XII/42/2007Drukuj informacjęAkt prawny: XII/42/2007

Szczegóły informacji

XII/42/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XII/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2007-10-18

Data podjęcia/podpisania: 2007-10-18

Tytuł aktu:

o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany

Na podstawie:

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr. 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005r. Nr 172, poz 1441/ oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z poźń. zmian./

Treść:

Uchwała Nr XII/42/2007
Rady Gminy Barciany
z dnia 18 października 2007 r.
o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przez Gminę Barciany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr. 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005r. Nr 172, poz 1441/ oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z poźń. zmian./ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1/ Zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów i spłat z lat ubiegłych na kwotę 677.985,00 zł /słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych/.
2/ Zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007r. na ogólną kwotę 271.000,00 zł /słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/, z przeznaczeniem na inwestycje:
  1. budowa wodociągów Krelikiejmy i Kolonia Drogosze - 147.000,00 zł,
  2. budowa wodociągu Moruny - Winda - Pieszego - 124.000,00 zł,
    3/ Zamówienia udzielić w trybie przetargu nieograniczonego.
4/ Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne uzyskane przez Gminę Barciany, w tym podatek rolny i podatek od nieruchomości.
§ 2 Spłata kredytu nastąpi w latach 2008 - 2012.
§ 3
Wyrazić zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytu o którym mowa w § 1 ust. 1 poprzez złożenie do dyspozycji banku weksla „in blanco".
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-01 09:46:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-01 09:51:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-01 11:51:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony