ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIX/81/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XIX/81/2008

Szczegóły informacji

XIX/81/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX/2008

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2008-05-20

Data podjęcia/podpisania: 2008-05-20

Tytuł aktu:

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

Treść:

 
Uchwała Nr XIX/81/2008
Rady Gminy Barciany
z dnia 20 maja2008 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Gminy w Barcianach uchwala, co następuje:
§1
Określa się górne stawki opłaty miesięcznej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gromadzonych w pojemnikach w wysokości 110,00 zł ( brutto) za Im3.
§2
 1. W przypadku wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stosuje się zniżkę w wysokości 10 %
  stawki określonej w § 1.
 2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych
  pojemnikach lub workach :
 1. odpadów papierowych i makulatury,
 2. odpadów z tworzyw sztucznych,
 3. odpadów metalowych,
 4. pozostałych odpadów.
§3
Określa się górne stawki opłaty miesięcznej ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 20,00 zł. brutto za 1 m3.
§4
Górne stawki opłat są podstawą do obciążenia właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują wywiązywania się z obowiązku usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych a obowiązek ten przejmie gmina.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-02 13:03:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-02 13:09:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-02 15:09:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony