ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/73/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/73/2008

Szczegóły informacji

XVI/73/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI/2008

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2008-01-30

Data podjęcia/podpisania: 2008-01-30

Tytuł aktu:

w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Na podstawie:

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. jednolity tekst Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami)

Treść:

Uchwała Nr XVI/73/2008
Rady Gminy Barciany
z dnia 30 stycznia 2008r
w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. jednolity tekst Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr.96, poz.873 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Barciany uchwala, co następuje:
§1
Przyjąć roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr VIII/24/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie " Programu współpracy na rok 2007 Gminy Barciany z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego".
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nosek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-02 08:33:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-02 09:02:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-02 11:02:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony