ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2020-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz Przedszkola Publicznego poprzez zakup biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2021r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie_dowóz_2020_II (PDF, 167.4 KiB)
 • SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOC, 171.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOC, 77.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 5_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik Nr 6_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik Nr 7_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik Nr 8_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_2020_II (DOCX, 15.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 38 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_dowoz2020 (DOC, 74.5 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2020-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Uruchomienie u-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości materialnych i prawnych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wyjaśnienia_Uruchomienie_e_usług (JPG, 178.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 60.7 KiB)
 • Unieważnienie II części postępowania (PDF, 256.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_eusługi (PDF, 378 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (PDF, 187.2 KiB)
 • SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 116 KiB)
 • Załącznik Nr 1_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 218.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 72.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 58.7 KiB)
 • Załącznik Nr 4_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 61.9 KiB)
 • Załącznik Nr 5_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 57.1 KiB)
 • Załącznik Nr 6_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 61 KiB)
 • Załącznik Nr 7_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 62.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8_1_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 129.6 KiB)
 • Załącznik Nr 8_2_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 95 KiB)
 • Załącznik Nr 9_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 60.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10_SIWZ_OgłoszenieII_Uruchomienie e-usług (DOCX, 104.8 KiB)
 • Wyjaśnienia_Uruchomienie_e_usług (JPG, 178.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 60.7 KiB)
 • Unieważnienie II części postępowania (PDF, 256.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_eusługi (PDF, 378 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2020-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BARCIANY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie_obsługa_bankowa2 (PDF, 170.5 KiB)
 • SIWZ_Ogłoszenie_obsługa_bankowa2 (DOC, 146.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1_SIWZ_Ogłoszenie_obsługa_bankowa2 (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik Nr 2_SIWZ_Ogłoszenie_obsługa_bankowa2 (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3_SIWZ_Ogłoszenie_obsługa_bankowa2 (DOCX, 12.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4_SIWZ_Ogłoszenie_obsługa_bankowa2 (DOCX, 12.7 KiB)
 • Załącznik Nr 5_SIWZ_Ogłoszenie_obsługa_bankowa2 (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6_SIWZ_Ogłoszenie_obsługa_bankowa2 (DOC, 33 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 222.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 346.5 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2020-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz Przedszkola publicznego poprzez zakup biletów miesięcznych – około 375 biletów w skali miesiąca w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2021r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Wyjaśnienia_dowóz2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • Unieważnienie przetargu_dowóz (PDF, 430.4 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2020-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyjaśnienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • wyjasnienie_Euslug (PDF, 380.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.2 KiB)
 • Unieważnienie przetargu_euslugi (PDF, 734.3 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2020-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kolejne Pytania i uwagi do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BARCIANY" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie przetargu_obsługa_bankowa (PDF, 250.9 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz Przedszkola publicznego poprzez zakup biletów miesięcznych – około 375 biletów w skali miesiąca w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2021r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (PDF, 167.6 KiB)
 • SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOC, 171 KiB)
 • Załącznik Nr 1_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOC, 77 KiB)
 • Załącznik Nr 4_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 5_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik Nr 6_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik Nr 7_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik Nr 8_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOC, 50.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik Nr 10_SIWZ_Ogłoszenie_dowóz_dzieci_2020 (DOCX, 15.6 KiB)
 • Wyjaśnienia_dowóz2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 39.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu_dowoz (PDF, 430.4 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2020-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kolejne Pytania i uwagi do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY BARCIANY" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie przetargu_obsługa_bankowa (PDF, 250.9 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (PDF, 162.7 KiB)
 • SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (DOC, 168.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik Nr 2SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (DOC, 119.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (RAR, 4.4 MiB)
 • Załącznik Nr 5SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik Nr 6SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8SIWZ_Ogłoszenie_świetlica_Gęsie_Góry (DOCX, 15.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 38.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_swietlicaGęsieBGóry (PDF, 34.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji