ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi Skierki – Moruny II etap.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Moruny (DOC, 68.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_laptopyPPGR (DOC, 69 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity, Gmina Barciany
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi Skierki - Moruny I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 361.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-04-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulic Młynowa, Szkolna, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach II i III etap.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_przebudowa_Młynowa_IIetap (PDF, 357.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-02 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont i modernizacja Biblioteki Gminnej w Barcianach” – Etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_remont_biblioteki (PDF, 588.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont i modernizacja Biblioteki Gminnej w Barcianach” – Etap II
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Momajny” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wyjaśnienia SIWZ_Momajny (DOCX, 26.9 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ_Momajny_Zmiana_treści (DOC, 53.5 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ_Momajny_Zmiana_SIWZ (DOC, 173 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 41 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_droga_Momajny (DOC, 73 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Zaprojektowanie i przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Momajny Numer: 760715-N-2020 z dnia 02.12.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zmiana_ogłoszenia_droga_Momajny (PDF, 75 KiB)
 • SIWZ_Zmiana_ogłoszenia_droga_Momajny (DOC, 172 KiB)
 • SIWZ_droga_Momajny (DOC, 52.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOC, 41 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_droga_Momajny (DOC, 73 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji