ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-03-04
Data rozstrzygnięcia
2019-03-18
Tytuł zamówienia publicznego
Wyjaśnienia Nr 2 do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI ZAMAWIAJĄCEGO”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ubezpieczenie (PDF, 1.1 MiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-02-27
Data rozstrzygnięcia
2019-03-18
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytania z dnia 27.02.2019) Dotyczy: Postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI ZAMAWIAJĄCEGO”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ubezpieczenie (PDF, 1.1 MiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-02-26
Data rozstrzygnięcia
2019-03-18
Tytuł zamówienia publicznego
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ubezpieczenie (PDF, 1.1 MiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2018-09-05
Data rozstrzygnięcia
2018-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Garbnik – Wilkowo Małe III etap.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_GarbnikIII (DOC, 70 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2018-08-20
Data rozstrzygnięcia
2018-09-11
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.156.656,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Barciany w 2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_kredyt (DOCX, 15.4 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-08-10
Data rozstrzygnięcia
2018-08-30
Tytuł zamówienia publicznego
Remont mostu w ciągu drogi gminnej Nr 125008N w km 0+000 – 0+156 w miejscowości Krelikiejmy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty_most (DOC, 68 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-06-06
Data rozstrzygnięcia
2018-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
Pytania i uwagi do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY BARCIANY” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja ow wyborze oferty_energia (DOCX, 15.5 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-05-29
Data rozstrzygnięcia
2018-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY BARCIANY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja ow wyborze oferty_energia (DOCX, 15.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-01-16
Data rozstrzygnięcia
2018-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów przeznaczonych do remontu nawierzchni dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty_kruszywo (DOC, 71 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2017-12-05
Data rozstrzygnięcia
2017-12-19
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 966.312,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Barciany w 2017 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty_kredyt (PDF, 215.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji