Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wymiana dowodu osobistego, pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat

Wydział: Dowody osobiste

Ogłoszono dnia: 2009-10-26 12:13:50

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Barbara Mieszkuniec

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Barcianach, parter, pok. Nr 4

Telefon kontaktowy

0897531075

Adres e-mail

usc@barciany.pl

Sposób załatwienia

 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy),
 • Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób które nie wstąpiły w związek małżeński i urodzone są poza terenem gminy Barciany,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Barciany,
 • Posiadany dowód osobisty do wglądu

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Barcianach, parter, pok. Nr 4

Wymagane Dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy),
 • Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób które nie wstąpiły w związek małżeński i urodzone są poza terenem gminy Barciany,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Barciany,
 • Posiadany dowód osobisty do wglądu

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Brak opłaty

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Dokumenty należy składać i odbierać osobiście

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dn. 10.04.1974 r. (Dz.U.Nr 87, poz.960, tekst jednolity z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112, poz. 1182 z późn.zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz.1110), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236 poz. 1999),Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst.jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm./
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Mieszkuniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-26 12:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Franciszek Kopciuch
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-26 12:13:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Franciszek Kopciuch
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19 12:48:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3045 raz(y)