Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Skarbnik

Szczegóły informacji

Skarbnik Gminy

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-25 09:03:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Magda Świercz
tel. 089 753 10 03, wew. 32
e-mail:
Uchwała o powołaniu
Do zadań Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:
 
 1. opracowywanie projektów budżetu gminy,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 3. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
  c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Wydział Planowania i Finansowo - Budżetowy oraz jednostki i zakłady budżetowe.
 5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d)zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
  c) następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania ,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 8. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 9. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy bez prawa głosowania,
 10. wykonywanie innych poleceń Wójta.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Franciszek Kopciuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-25 08:54:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-25 09:03:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04 11:16:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4307 raz(y)