Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacja o azbeście

Szczegóły informacji

Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Informacja ogłoszona dnia 2012-01-18 21:41:06 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z obowiązkiem corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest, proszę o wypełnienie załącznika Nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. nr 8 poz.31)
W myśl §10 ust.2 ww. rozporządzenia wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „ Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa lub ust.3 osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa w ust.2, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
Ust.4 Informację, o której mowa w ust.2, sporządza się w dwóch egzemplarzach:
1)      jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi
2)     drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji.
W związku z powyższym proszę o przesłanie lub dostarczenie wypełnionego załącznika nr 3 do Urzędu Gminy Barciany, ul. Wojska Polskiego7; 11-410 Barciany, pokój nr 9 do dnia 31 stycznia 2012 r.
Zebranie danych pozwoli zaktualizować informację o wyrobach zawierających azbest występujących na terenie Gminy Barciany.
Bliższe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (0-89) 753-10-03.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Franciszek Kopciuch
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Bobrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-18 21:38:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-18 21:41:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-20 10:41:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1105 raz(y)