Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2015

Szczegóły informacji

Rejestr decyzji - rok 2015

Informacja ogłoszona dnia 2016-10-05 11:24:17 przez Redaktor Treści

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr decyzji- zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów – 2015
Numer kolejny
Numer decyzji
Sygnatura akt
Data wydania decyzji
Data uprawomocnienia się decyzji
Treść decyzji
1
1/2015
RGKiI.6131.1.2015
29.01.2015
16.02.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Niedziałki
2
3/2015
RGKiI.6131.3.2015
04.02.2015
20.02.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Silginy, Skandawa, Kolwiny
3
4/2015
RGKiI.6131.4.2015
09.02.2015
26.02.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Aptynty
4
5/2015
RGKiI.6131.5.2015
09.02.2015
26.02.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Suchawa
5
6/2015
RGKiI.6131.6.2015
10.02.2015
04.03.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Momajny
7
7/2015
RGKiI.6131.7.2015
10.02.2015
27.03.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Suchawa
8
8/2015
RGKiI.6131.8.2015
10.02.2015
02.02.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Modgarby
9
9/2015
RGKiI.6131.9.2015
11.02.2015
27.02.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Wilkowo-Małe
10
10/2015
RGKiI.6131.10.2015
11.02.2015
27.02.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, krzewów, obr. Skandawa
11
11/2015
RGKiI.6131.11.2015
12.02.2015
04.03.2015
Zezwolenie na usunięcie krzewów, obr. Duje
12
12/2015
RGKiI.6131.12.2015
26.02.2015
16.03.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Silginy
13
14/2015
RGKiI.6131.14.2015
26.02.2015
20.03.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Barciany
14
15/2015
RGKiI.6131.15.2015
04.03.2015
25.03.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Mołtajny
15
16/2015
RGKiI.6131.16.2015
04.03.2015
26.03.2015
Zezwolenie na usuniecie krzewów, obr. Podławki, Borszyny
16
17/2015
RGKiI.6131.17.2015
06.03.2015
25.03.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Podławki
17
18/2015
RGKiI.6131.18.2015
06.03.2015
25.03.2015
Zezwolenie na usuniecie krzewów, obr. Mołtajny
18
19/2015
RGKiI.6131.19.2015
06.03.2015
25.03.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Winda
19
21/2015
RGKiI.6131.21.2015
10.04.2015
25.03.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Duje
20
22/2015
RGKiI.6131.22.2015
27.04.2015
20.05.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Mołtajny
21
23/2015
RGKiI.6131.23.2015
29.04.2015
20.05.2015
Zezwolenie na usuniecie drzewa, obr. Winda
22
25/2015
RGKiI.6131.25.2015
04.05.2015
22.05.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Drogosze
23
27/2015
RGKiI.6131.27.2015
22.06.2015
07.07.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Barciany, Radosze, Drogosze
24
28/2015
RGKiI.6131.28.2015
22.05.2015
09.06.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Gęsie Góry
25
29/2015
RGKiI.6131.29.2015
22.05.2015
09.06.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Duje
26
30/2015
RGKiI.6131.30.2015
22.05.2015
09.06.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Skandawa
27
31/2015
RGKiI.6131.31.2015
07.07.2015
23.07.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Mołtajny
28
33/2015
RGKiI.6131.33.2015
05.06.2015
01.07.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Garbno
29
34/2015
RGKiI.6131.34/2015
05.06.2015
01.07.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Skandawa
 
30
36/2015
RGKiI.6131.36.2015
18.06.2015
06.07.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Ogródki
31
37/2015
RGKiI.6131.37.2015
19.06.2015
08.07.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Mołtajny
32
38/2015
RGKiI.6131.38.2015
23.06.2015
08.07.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Wilkowo-Małe
33
39/2015
RGKiI.6131.39.2015
24.06.2015
09.07.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Bobrowo
34
41/2015
RGKiI.6131.41.2015
25.06.2015
9.07.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Winda
35
42/2015
RGKiI.6131.42.2015
30.06.2015
17.07.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Duje
36
44/2015
RGKiI.6131.44.2015
04.08.2015
19.08.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Drogosze, Krymławki, Barciany
37
45/2015
RGKiI.6131.45.2015
06.07.2015
22.08.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Drogosze
38
46/2015
RGKiI.6131.46.2015
06.07.2015
22.08.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Krelikiejmy
39
48/2015
RGKiI.6131.48.2016
09.07.2015
27.08.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Winda
40
49/2015
RGKiI.6131.49.2015
29.07.2015
14.08.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Niedziały
41
53/2015
RGKiI.6131.53.2015
11.09.2015
29.09.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Radosze
42
54/2015
RGKiI.6131.54.2015
13.08.2015
27.08.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Radosze
43
56/2015
RGKiI.6131.56.2015
25.08.2015
18.09.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Duje
44
59/2015
RGKiI.6131.59.2015
19.10.2015
06.11.2015
Zezwolenie na usunięcie, obr. Barciany
45
61/2015
RGKiI.6131.61.2015
19.10.2015
06.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Suchawa, Ogródki,
46
62/2015
RGKiI.6131.62.2015
12.01.2015
27.01.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Suchawa, Barciany
47
64/2015
RGKiI.6131.64.2015
22.10.2015
6.11.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Garbno, Silginy, Skandawa, Momajny, Drogosze,
48
65/2015
RGKiI.6131.65.2015
23.10.2015
06.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Kurkławki, Michałkowo, Barciany
49
66/2015
RGKiI.6131.66.2015
22.09.2015
07.10.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Szaty Wielkie
50
67/2015
RGKiI.6131.67.2015
24.09.2015
09.10.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Podławki
51
68/2015
RGKiI.6131.68.2015
24.09.2015
12.10.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Winda
52
69/2015
RGKiI.6131.69.2015
28.09.2015
14.10.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Winda
53
70/2015
RGKiI.6131.70.2015
30.09.2015
14.10.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Winda
54
71/2015
RGKiI.6131.71.2015
09.11.2015
24.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Ogródki
55
73/2015
RGKiI.6131.73.2015
07.10.2015
26.10.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Momajny
56
74/2015
RGKiI.6131.74.2015
07.10.2015
23.10.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Winda
57
75/2015
RGKiI.6131.75.2015
09.10.2015
27.10.2015
Zezwolenia na usuniecie drzew, obr. Winda,
58
76/2015
RGKiI.6131.76.2015
15.10.2015
29.10.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Mołtajny
59
79/2015
RGKiI.6131.79.2015
26.10.2015
11.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Winda
60
80/2015
RGKiI.6131.80.2015
27.10.2015
10.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Niedziały
61
81/2015
RGKiI.6131.81.2015
28.10.2015
12.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Niedziały
62
82/2015
RGKiI.6131.82.2015
02.11.2015
17.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Gęsie Góry
63
86/2015
RGKiI.6131.86.2015
10.11.2015
24.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Aptynty
64
87/2015
RGKiI.6131.87.2015
10.11.2015
26.11.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Winda
65
89/2015
RGKiI.6131.89.2015
16.11.2015
02.12.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Barciany
66
90/2015
RGKiI.6131.90.2015
16.11.2015
01.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Momajny
67
93/2015
RGKiI.6131.93.2015
18.11.2015
04.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Silginy
68
94/2015
RGKiI.6131.94.2015
18.11.2015
04.12.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Silginy
69
95/2015
RGKiI.6131.95.2015
18.11.2015
04.12.2015
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Radosze
70
100/2015
RGKiI.6131.100.2015
30.11.2015
17.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Skierki
71
102/2015
RGKiI.6131.102.2015
01.12.2015
16.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Bobrowo
72
103/2015
RGKiI.6131.103.2015
01.12.2015
16.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obręb Radosze
73
107/2015
RGKiI.6131.107.2015
07.12.2015
21.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Bobrowo
74
109/2015
RGKiI.6131.109.2015
09.12.2015
25.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Skierki
75
113/2015
RGKiI.6131.113.2015
15.12.2015
29.12.2015
Zezwolenie na usuniecie drzewa, obr. Momajny
76
114/2015
RGKiI.6131.114.2015
15.12.2015
30.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Barciany
77
116/2015
RGKiI.6131.116.2015
16.12.2015
30.12.2015
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Skandawa
78
120/2015
RGKiI.6131.120.2015
18.12.2015
05.01.2016
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Momajny
79
121/2015
RGKiI.6131.121.2015
18.12.2015
05.01.2016
Zezwolenie na usuniecie drzew, obr. Silginy, Skandawa
80
122/2015
RGKiI.6131.122.2015
22.12.2015
06.01.2016
Zezwolenie  na usunięcie drzew, obr. Skierki
81
123/2015
RGKiI.6131.123.2015
22.12.2015
06.01.2016
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Asuny
82
127/2015
RGKiI.6131.127.2015
29.12.2015
12.01.2016
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Drogosze, Skandawa
83
128/2015
RGKiI.6131.128.2015
30.12.2015
14.01.2016
Zezwolenie na usunięcie drzew, obr. Skandawa
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Renc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Renc
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-05 11:24:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-05 11:24:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-05 11:51:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1602 raz(y)