Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

II/9/2006

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: II/2006

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2007-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2006-12-05

Tytuł aktu:

w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie:

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17,poz.128) , art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 )

Treść:

U C H W A Ł A Nr II/9/2006
Rady Gminy Barciany
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 ,poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17,poz.128) , art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 30 zł rocznieod każdego psa.
§ 2.1. Podatek płatny jest do 31 marca za dany rok podatkowy lub w ciągu 2 tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.
2. Osoby, które wejdą w posiadanie psa po 30 czerwca danego roku płacą podatek w wysokości połowy stawek wymienionych w §1 w terminach określonych w §2 ust. 1.
3. Poza zwolnieniami ustawowymi nie pobiera się podatku od posiadania psów- od szczeniąt w wieku do trzech miesięcy.
§ 3.1. Inkaso podatku od posiadania psów prowadzą upoważnieni inkasenci / sołtysi/.
2. Inkasenci – sołtysi otrzymują wynagrodzenie w wysokości – 7% od zainkasowanej kwoty.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/177/2005 Rady Gminy w Barcianach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nosek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Barcianach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Emilia Żelichowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Emilia Żelichowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-25 08:31:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-25 08:31:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-25 10:31:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
659 raz(y)