Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Barcianach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
II/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – Sołtysom Sołectw Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
II/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
II/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Barciany.
Nr aktu prawnego
II/16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Barciany w Kętrzyńskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami.
Nr aktu prawnego
II/15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do prac w Związku Gmin „Barcja”.
Nr aktu prawnego
II/14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Nr aktu prawnego
67/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Barciany za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
65/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Nr aktu prawnego
63/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Nr aktu prawnego
62/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji